X
Annons
X

Skolverkets förslag är trångsynt

Skolverkets nya kursplan för historieundervisningen är ängslig och trångsynt. Den kan rentav försvåra elevernas förståelse för kulturella olikheter i samhället. Förslaget måste skrivas om helt, kräver professorerna Anders Andrén, Anders Cullhed och Eva Rystedt.

kolverket har presenterat en ny kursplan i historia för grundskolan, som är mycket uppseendeväckande eftersom alla anspråk på undervisning i historia före år 800 är strukna. Flera historiker har reagerat, och även utbildningsminister Jan Björklund har sällat sig till kritikerna, vilket är bra. Inför ett nytt förslag från Skolverket behöver debatten breddas.

I sin iver att skapa en utvecklad nutidsförståelse har gruppen som arbetat fram förslaget backat historieundervisningen i Sverige till en nivå som ligger före de moderna historievetenskapernas genombrott. Det var under 1800-talets första hälft som humanister i hela Europa, samtidigt med att Darwin utvecklade sin evolutionsteori, lyckades ersätta den bibliska historieuppfattningen med en sekulär historieskrivning.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X