”Skolverket, lägg inte ner Tema Modersmål”

Nedläggningen är ett svek mot modersmålslärarna och mot alla flerspråkiga föräldrar och barn runt om i Sverige som använder webbplatsen. Skolverkets webbplats Tema Modersmål bör utvecklas, inte avvecklas. Det skriver åtta debattörer från Stockholms och Uppsala universitet och ett 80-tal medundertecknare.

Under strecket
Publicerad
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Annons

Skolverkets webbplats Tema Modersmål har sedan många år varit en viktig plattform för bland annat modersmålslärare, studiehandledare och andra som undervisar elever med annat modersmål än svenska. Nu har Skolverket planer på att stänga ner webbplatsen från och med den 2 januari 2018, något som väckt en stor oro bland användarna. Vi som skriver denna debattartikel är forskare med flerspråkighet och svenska som andraspråk som vårt specialområde. Vi delar denna oro. För många av pedagogerna är bristen på läromedel ett påtagligt problem. Här fyller Tema Modersmål en viktig funktion. Där har man nämligen samlat många användbara pedagogiska resurser på ett stort antal minoritetsspråk. På våra kurser på lärarutbildningen och fortbildningar får vi många frågor från blivande lärare och yrkesverksamma lärare kring den planerade nedläggningen.

På sidan Om Skolverket läser vi att Skolverket ”ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever”. Detta borde vara ett argument för att utveckla – inte avveckla – webbplatsen. Resultat från både svenska och internationella forskningsstudier visar nämligen att modersmålsundervisning är mycket viktig för flerspråkiga elevers språkutveckling – inte bara i fråga om modersmålet utan också för andraspråket svenska – och därmed även för elevernas möjlighet till skolframgång.

Annons
Annons
Annons