Annons

Skolvalet försämrar inte likvärdigheten

Publicerad

På SvD Brännpunkt (
2/10) hävdar ett antal representanter för Katalys och Nätverket för en likvärdig skola att skolvalet har ökat skolsegregationen och minskat likvärdigheten. Detta diskuteras i samband med en opinionsundersökning som visar att det svenska folket ser ökade skillnader mellan skolor som ett problem, vilket knappast är förvånande. Säkerligen stödjer ingen skillnader mellan elever eller sjunkande resultat heller. Men det är irrelevant för huruvida skolvalet är boven i dramat. Och här haltar debattörernas argumentation rejält.

Först och främst blandar debattörerna ihop begreppen likvärdighet och segregation, vilket är problematiskt. Likvärdigheten mäts oftast som skillnader mellan elever eller hur mycket elevernas bakgrund påverkar resultaten. Skolsegregationen mäts å andra sidan oftast som skillnader i resultat och elevsammansättning mellan skolor.

Annons
Annons
Annons