Annons
X
Annons
X

Efter M:s utspel – S vill se centralt rättade prov

Samtidigt som skolbetygen skenar dalar de svenska elevernas kunskaper. För att få stopp på betygsinflationen öppnar gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić (S) nu för centralt rättade nationella prov i gymnasiet. Det kan bädda för en blocköverskridande överenskommelse på skolområdet.

[object Object]
”På den globala marknaden kan man inte konkurrera med bra betyg utan med kunskaper samt med bra produkter och tjänster”, säger Aida Hadžialić. Foto: Yvonne Åsell

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić vill att de nationella proven på gymnasiet ska digitaliseras och att det ska införas central rättning.

Detta öppnar för en blocköverskridande överenskommelse med Moderaterna som nyligen föreslog samma sak. Moderaterna har även meddelat att de stöder regeringens satsning på tre miljarder kronor årligen till höjda lärarlöner.

– Det svenska skolsystemet har många problem att ta tag i. Ett är att vi har skenande betyg samtidigt som elevernas kunskaper dalar, säger Aida Hadžialić till SvD.

Annons
X

Hon menar att det är just på grund av betygsinflationen som internationella Pisa-mätningen kom som en chock i Sverige för några år sedan.

Det svenska skolsystemet har många problem att ta tag i. Ett är att vi har skenande betyg samtidigt som elevernas kunskaper dalar.

– Det var en hårresande upptäckt eftersom man tänkte att det går bra för den svenska skolan, det var vad betygen pekade på. Men det visade sig att eleverna inte alls har de kunskaper som de ska ha. Vi har till och med det snabbast fallande resultatet inom hela OECD.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić här vid ett besök på gymnasiet för trädesign och miljöteknik i Sarajevo. Foto: Yvonne Åsell

Enligt Hadžialić är en av förklaringarna att man, som hon uttrycker det, "marknadifierat skolan" i Sverige och att betygen blivit ett lockmedel när skolorna konkurrerar om elever.

– På den globala marknaden kan man inte konkurrera med bra betyg utan med kunskaper samt med bra produkter och tjänster, säger hon.

En annan orsak till att man vill centralisera rättningen av nationella proven är betygssystemets rättssäkerhet.

– Även lärare är människor och vi har en situation i den svenska skolan där tränaren i princip avgör matchen. Vi måste röra oss bort från det, säger Aida Hadžialić och hävdar att utspelet har en ideologisk grund.

– Om vi får urholkade betyg kommer elever som har föräldrar med nätverk och kontakter att få fördelar. Ett arbetarbarn ska veta att det han eller hon presterar och får i sin hand i form av ett betyg visar vilken merit man har.

Kritiken mot centralisering av nationella prov har även handlat om att lärarna fråntas funktionen att bedöma elever. Men Aida Hadžialić pekar på att ett sådant system skulle kunna byggas upp så att rättningen blir en del i karriärsutvecklingen för lärarna som skulle kunna arbeta som särskilda examinatorer. Hon säger också att centralt rättade prov skulle göra att lärarna skulle slippa kritiken om att de eventuellt sätter felaktiga betyg på proven.

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić vill att de nationella proven ska digitaliseras och att man ska införa central rättning av dem. Foto: Yvonne Åsell

**Frågan om centralt **rättade nationella prov har bubblat de senaste åren. Ministerns utspel föregår nu den statliga utredningen om översynen av de nationella proven för grund- och gymnasieskolan, som bland annat tittar på att digitalisera proven och införa central rättning. Utredningen ska presenteras senast i slutet av månaden. Utbildningsminister Gustav Fridolin har talat om att han vill ha digitala och centralt rättade prov i grundskolan, bland annat för att minska lärarnas administrativa börda.

– Våra problem är så pass allvarliga att vi måste gå fram kraftigt. Ska vi ha ett skolsystem där man har valfrihet så måste man också veta att den skolan jag väljer levererar på riktigt, säger Aida Hadžialić.

**Hon kan i nuläget **inte precisera hur ett sådant system ska utformas men säger att det den typen av provrättning som regeringen efterlyser finns i bland annat Norge och Danmark.

Hadžialić vill inte heller ge något tidsperspektiv för införande av centraliserad rättning av nationella prov, men säger att den bör vara på plats så fort som möjligt.

Annons

”På den globala marknaden kan man inte konkurrera med bra betyg utan med kunskaper samt med bra produkter och tjänster”, säger Aida Hadžialić.

Foto: Yvonne Åsell Bild 1 av 3

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić här vid ett besök på gymnasiet för trädesign och miljöteknik i Sarajevo.

Foto: Yvonne Åsell Bild 2 av 3

Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadžialić vill att de nationella proven ska digitaliseras och att man ska införa central rättning av dem.

Foto: Yvonne Åsell Bild 3 av 3
Annons
X
Annons
X