Skolpeng ett system som inte fungerar

Det är orimligt att dogmatiskt och okritiskt hålla fast vid systemet med skolpeng så som det fungerar idag, eftersom det är uppenbart att det inte fungerar. Skolpengen måste samtidigt underbyggas med resultat, skriver Benjamin Dousa, riksordförande Moderat Skolungdom.

Under strecket
Publicerad
Annons

I SvD
13/9 kan man läsa en artikel om hur andelen gymnasister som studerar vidare ökar, men också att klyftan ökar mellan kommuner med många som söker sig till högre studier och kommuner med få som gör det. Detta efter att skolstarten präglades av diskussionen om att praktiska program inte leder till jobb.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons