Annons

Skolpeng ett system som inte fungerar

Det är orimligt att dogmatiskt och okritiskt hålla fast vid systemet med skolpeng så som det fungerar idag, eftersom det är uppenbart att det inte fungerar. Skolpengen måste samtidigt underbyggas med resultat, skriver Benjamin Dousa, riksordförande Moderat Skolungdom.

Publicerad

I SvD
13/9 kan man läsa en artikel om hur andelen gymnasister som studerar vidare ökar, men också att klyftan ökar mellan kommuner med många som söker sig till högre studier och kommuner med få som gör det. Detta efter att skolstarten präglades av diskussionen om att praktiska program inte leder till jobb.

Det borde vara det mest naturliga steget i världen att elever som går på högskoleförberedande program studerar vidare efter gymnasiet, precis som att det borde vara en självklarhet att alla som går på ett yrkesförberedande program får ett jobb när man har tagit studenten. Dock ser verkligheten inte ut så och Moderat Skolungdom anser att felet grundar sig i skolpengen.

Annons
Annons
Annons