”Skolors ersättning är ingen domstolsfråga”

Foto: Alexander Olivera/TT

Hur stor skillnad det ska vara i ersättning mellan kommunala och fristående skolor bör vara ett politiskt beslut och inte avgöras av domstolar. Det skriver debattörer från Nätverket för en likvärdig skola.

Under strecket
Publicerad
Annons

En kommun har ansvar för att se till att det finns skolplatser till alla barn, i alla delar av kommunen. Det ansvaret har inte fristående skolor, utan de kan välja att etablera sig där det är lönsamt och de kan anpassa verksamheten efter lönsamhet i stället för efter behov. Utredningen En mer likvärdig skola, SOU 2020:28, föreslår därför att kommunerna ska kunna göra ett avdrag på elevpengen till de enskilda huvudmännen. Detta är bra och ett viktigt steg för en mer likvärdig skola, men trots att utredningen med flera exempel visar att det bör handla om åtminstone 10 procent anges i förslaget ingen procentsats. I stället föreslås i praktiken domstolar avgöra hur stort avdraget ska vara.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons