Annons
X
Annons
X

Skolornas arbete mot mobbning sågas

Nästan alla svenska skolors arbete mot mobbning får underkänt i en granskning av Skolinspektionen. Den visar att trakasserier förekommer varje dag. ”Oacceptabelt”, säger utbildningsminister Jan Björklund (FP) om Skolinspektionens rapport.

Av TT
(uppdaterad)

Skolinspektionen (SI) har synat 50 skolor och funnit brister i arbetet mot kränkande behandling hos alla skolorna utom en, rapporterar SI enligt Dagens Nyheter:

Fysiskt våld, trakasserier och hot förekommer dagligen.

Den enda skolan som slipper undan utan anmärkning är Fribergaskolan i Danderyd.

Annons
X

Fler än åtta av tio skolor är utan godkänd likabehandlingsplan som visar hur personalen arbetar både förebyggande och akut.

Ungefär var tionde skola saknar dessutom beredskap för att vuxna kränker barn. På några skolor förekom allvarliga trakasserier.

Tre av tio skolor följer inte den nya lagen mot diskriminering. Lagen förtydligar att barn inte får kränkas på grund av sin ålder.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Skolorna är skyldiga att förhindra diskriminering, trakasserier och mobbning. De kritiserade skolorna måste redovisa sina åtgärder för att uppfylla sina skyldigheter inom några månader.

  Myndigheten har granskat skolor med elever i årskurserna 5 och/eller 9. Åtta av dem är friskolor och 42 kommunala.

  – Här måste skolväsendet göra mer, säger utbildningsminister Jan Björklund.

  TT: Vad kan du göra?

  – Vi inför en ny skollagstiftning som ger lärarna mer disciplinära befogenheter att ingripa. Vi satsar 40 miljoner på forskning kring mobbning, vilka förebyggande metoder som är mest effektiva. Men inga pengar eller lagar i världen räcker om inte vuxenvärlden visar civilkurage när saker och ting inträffar, säger Björklund.

  De ökade befogenheterna för lärare innebär bland annat att gäng på skolan ska kunna splittras.

  Lars Flodin, ordförande i Sveriges skolledarförbund, blir förvånad när han ser vad Skolinspektionen kommit fram till. Han hade trott på ett bättre utfall eftersom mobbning varit så uppmärksammat på senare år.

  – Det är en så pass viktig uppgift för skolornas personal att lagstiftningen följs så att eleverna kan känna sig trygga i skolorna.

  – Om elever upplever att lärare nonchalerar dem är det förfärligt, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner och nämner att stora klasser kan vara en förklaring. Läraren kan då ha svårt att upptäcka mer subtil mobbning.

  En annan förklaring kan vara tidspress - lärarna hinner inte observera allt i korridorerna. Därför borde fler skolor ha skolvärdar, säger Fjelkner.

  – Föräldrarna har också ett oerhört stort ansvar, att man reagerar om man hör elakheter. Det finns ett läraransvar, ett föräldraansvar och ett politiskt ansvar, säger Metta Fjelkner.

  Stockholm TT

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X