Annons
X
Annons
X

Skolorna mörkar om brist på bibliotek

Kungliga biblioteket presenterade i veckan preliminära resultat från sin insamling av statistik över skolbiblioteken. Enkäter har gått ut till 6000 skolenheter i landet. Men trots sju (!) påminnelser har man ännu bara fått in svar från drygt hälften (63 procent) av skolenheterna, skriver Karin Linder, förbundsordförande DIK.

[object Object]
Man kan anta att rektorerna helst inte vill tala om hur illa det är ställt med skolbiblioteken på grund av rädsla för Skolinspektionen, skriver artikelförfattaren. Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX

BRÄNNPUNKT | SKOLBIBLIOTEK

Utan bibliotek i dagens skola lär det inte bli mycket bevänt med vare sig forskning eller läsning i morgondagens högre skola.
Karin Linder

Enligt Kungliga biblioteket (KB) finns det många goda exempel på skolor med bibliotek som aktivt och integrerat i den övriga undervisningen arbetar med att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Men, och det är ett stort men, redan nu när bara 6 av 10 skolor är inrapporterade kan KB konstatera att mer än hundra tusen elever går i skolor som saknar skolbiblioteksfunktion. Det motsvarar en hel årskull barn. Och siffran lär stiga ytterligare. För hittills tycks det i första hand vara skolor med hyfsad tillgång till skolbibliotek som besvarat enkäten. Det är i skolor som saknar skolbibliotek och biblioteksansvarig som man har svårast att få in uppgifter.

Du och jag som privatpersoner kan välja om vi vill svara på enkäter som vi får oss tillsända. Det kan inte skolorna göra, eftersom skolbiblioteksstatistiken är en del av landets officiella statistik. Rektorer och skolansvariga har en skyldighet att besvara skolbiblioteksenkäten. Trots det svarar de inte.

Annons
X

Varför detta uppenbara myndighetstrots, kan man fråga sig? Det finns säkert flera förklaringar. Rektorer får många uppmaningar om att lämna in statistik. Ett tiotal enkäter kan man nog besvara, men när det börjar bli 20, 30 och 40 per år inträder nog en viss (förståelig) trötthet.

Samtidigt kan man spekulera i om det finns en annan orsak bakom den låga svarsfrekvensen: rädsla. Man kan anta att rektorerna helst inte vill tala om hur illa det är ställt med skolbiblioteken på grund av rädsla för Skolinspektionen.

Från och med juli förra året ska alla elever ha tillgång till skolbibliotek. Sedan dess har inspektionen blivit hårda i sin bedömning, inte minst när det gäller ansökan om att starta nya skolor. Brister vad gäller skolbibliotek är en av de vanligaste orsakerna till avslag. Kanske är det ett skäl till att rektorer runt om i landet inte svarar på en enkätundersökning som de är skyldiga att svara på? Ett vitesföreläggande från Skolinspektionen är inget att se fram emot.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Den uppkomna situationen visar att utbildningsministern nu måste agera i skolbiblioteksfrågan. Jan Björklund har hittills nöjt sig med att hänvisa till skollagen och Skolinspektionen. Det duger inte när hela årskullar saknar skolbibliotek, och när rektorer av rädsla (?) för lagen och inspektionen mörkar fakta om den undermåliga kvaliteten i skolbiblioteken.

  Det är bland dagens skolelever vi kan finna morgondagens forskare, men utan bibliotek i dagens skola lär det inte bli mycket bevänt med vare sig forskning eller läsning i morgondagens högre skola.

  KARIN LINDER

  förbundsordförande DIK, akademikerfacket för kultur och kommunikation

  Annons
  Annons
  X

  Man kan anta att rektorerna helst inte vill tala om hur illa det är ställt med skolbiblioteken på grund av rädsla för Skolinspektionen, skriver artikelförfattaren.

  Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X