Skolor misslyckas med att behålla elever

Av eleverna som började på ett yrkesprogram 2011, fick bara två tredjedelar en examen tre år senare. En granskning av Skolinspektionen visar nu att två av tre elever i riskzonen inte får det stöd de har rätt till. Nästan samtliga skolor som granskats struntar också i att upprätta åtgärdsprogram, trots att lagen kräver det.

Under strecket
Publicerad
Skolor misslyckas med elevers avhopp från yrkesprogram.

Skolor misslyckas med elevers avhopp från yrkesprogram.

Foto: TT
Annons

Ingen som frågar varför eleven inte är i skolan. Inga planer för att minska avhoppen. Stora brister i stöd.
När Skolinspektionen har granskat hur yrkesprogram som har många elever inte når examen, arbetar för att förebygga studieavbrott, träder en dyster bild fram.
Två tredjedelar av de elever som intervjuats vid de 30 skolor som var med i granskningen, bedöms ha fått så dåligt stöd att skolorna bryter mot lagen.
I stort sett inga skolor i granskningen analyserar elevernas frånvarosiffror och orsakerna eller sätter in rätt åtgärder, trots att det är något som skollagen kräver.

– Få av de här skolorna har ställt sig frågan: varför har vi så få elever som når examen? Man har heller inte tagit fram någon handlingsplan. Det är anmärkningsvärt att man har ett plugg där 30 procent eller fler inte når en yrkesexamen och man inte ställer sig frågan vad man gör för fel, säger Mårten Petersson, projektledare på Skolinspektionen.
Elever som ligger i riskzonen för att inte få någon examen och som riskerar att få underkänt, betyg F, på en eller flera kurser, har intervjuats som en del i granskningen, även elevernas lärare, rektorer och skolornas elevhälsoteam har intervjuats.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons