Annons

Skolor hinder för tidig utredning

DIAGNOSER Utredningar kring barn som har svårt att klara skolans krav görs antingen alldeles för sent eller inte alls. Det är uppenbart att passiviteten ofta är ett ideologiskt färgat motstånd mot biologiska förklaringar, skriver skolläkaren Josef Milerad.

Publicerad

Allt fler elever lämnar varje år skolan utan godkända betyg eller faktiska kunskaper. Det finns noggrann statistik över hur många som inte når kunskapsmålen men ingen redovisning av orsakerna till att de misslyckats.

Den vanliga förklaringen, att det handlar om ungdomar som har det jobbigt socialt, kan stämma till en del men vetenskapliga studier där man verkligen studerat orsakerna till inlärnings- problem lyfter fram andra faktorer. Närmare tio procent av alla skolbarn klarar inte skolans krav av orsaker som koncentrations- och uppmärksamhetsproblem (ADHD), svårigheter att tolka kroppsspråk och sociala koder, som Aspergers syndrom, eller en låg begåvning i förhållande till åldern.

Annons
Annons
Annons
Annons