Skolor får 70 miljoner till Läslyft

Skolverket fördelar 70 miljoner kronor till skolor som vill delta i Läslyftet nästa år. Då intresset varit större än bidragspotten prioriteras de skolor som ännu inte deltagit i satsningen. Nytt för i år är att också gymnasie- och gymnasiesärskolor kan delta.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Pengarna ska täcka nedsättning i arbetstid för de lärare som utses till handledare. Drygt 1 000 platser finns på högskolornas handledarutbildning nästa läsår. Handledarna ska sedan i sin tur hjälpa lärarkolleger med effektiva metoder för läs- och skrivutveckling.

Annons
Annons
Annons