Skolledarna: Nya lönesystemet missar rektorerna

Regeringen borde ha lärt sig av svårigheterna vid införandet av karriärlärartjänsterna. Nu riskerar man att skapa en ledar­kris i skolan. Utformningen av satsningen på höjda lärar­löner kan slå sönder en bra lönestruktur med incitament som lockar lärare med ledarpotential att bli skolledare, skriver Matz Nilsson.

Under strecket
Publicerad

Vi har många exempel på hur de ensidiga satsningarna på lärarnas löner har medfört ökande svårigheter att rekrytera lärare med ledaregenskaper till tjänster som till exempel biträdande rektorer, skriver Matz Nilsson.

Foto: Berit Roald/TT

Matz Nilsson

Foto: Martin Lindeborg
Annons

Det blir inga pengar till skolledarna. Trots att utbildningsminister Gustav Fridolin har hävdat att de tre miljarderna som staten satsar på skolan i år också kunde komma skolledarna till del, blir det inte så. Nio av tio arbetsgivare väljer att utestänga sina skolledare från den statliga lönesatsningen på lärare och andra personalkategorier inom skolan, till exem­pel skolledare

Det visar en enkät som Sveriges Skolledarförbund genomfört.

Annons
Annons
Annons