Annons
X
Annons
X

Skolkuratorer larmar: ”Elever får inte tillräcklig hjälp”

Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte räcker till. I en undersökning larmar skolkuratorer att arbetet är alltför akutstyrt och att många insatser hinns inte med.

– Det är väldigt frustrerande att känna att man inte hinner göra så mycket som man önskar, säger kuratorn Annika Bjugger.

Foto: TT

En akut händelse på en skola – som knivdådet på en skola i Skåne i januari, då en 15-åring dog av sina skador.

Krisberedskapen slås på. Undervisningen ställs in. Elevhälsoteam sätts på plats för att möta oron och sorgen bland anhöriga och elever. Att personal inom elevhälsan måste prioritera akuta händelser är inte ovanligt.

**Sveriges skolkuratorer larmar **nu om allt tuffare arbetsförhållanden. Tre av fyra upplever att de inte hinner eller knappt hinner med sina arbetsuppgifter, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Akademikerförbundet SSR.

Annons
X

Arbetsbelastningen har ökat och möjligheten till att förebygga elevers ohälsa och stötta lärare är för liten, enligt undersökningen.

Annika Bjugger är kurator på Eriksdalsskolan i Stockholm och har varit i arbetet i över 20 år. Foto: Anders Ahlgren

**Nio av tio **säger att arbetet är helt eller delvis akutstyrt.

– Det här är allvarligt. Skolkuratorer har i dag inte möjlighet att fånga upp signaler ute i skolan och jobba uppsökande innan något allvarligt som detta hinner hända, säger Heike Erkers, ordförande för Akademikerförbundet SSR, till SvD.

Hon är också kritisk till att brister i elevhälsan alltid hamnar i strålkastarljuset när något allvarligt redan skett – men sedan tystnar debatten.

– Det är tydligt att vi är på väg åt fel håll och något måste hända. Pengar behöver öronmärkas till förmån för kuratorerna så att elever får den hjälp som de behöver.

Foto: Karin Malmhav / TT

De kuratorer som har fyra eller fler skolor att ansvara för anser i högre grad att möjligheterna att vara tillgänglig för eleverna är för dåliga, trots att lagen kräver det. På papperet är lagstiftningen tydlig: Nolltolerans gäller mot kränkningar eller våld i skolan. Som barn ska du omedelbart få stöd. Ansvaret är skolhuvudmannens. En nyckelperson i det arbetet är just skolkuratorn.

En orsak till varför kuratorerna upplever att arbetsuppgifterna inte hinns med i tillräcklig utsträckning är elevunderlaget. Över hälften av de tillfrågade i undersökningen har från 500 upp till 1 000 elever.

**Över hälften av **kuratorerna som ansvarar för flera skolor upplever i större utsträckning att man har svårt att efterleva skollagens intentioner, där det står att elever ska ha "tillgång till" en skolkurator.

– Elevunderlaget måste begränsas. Hur många elever en skolkurator kan ansvara för beror på bland annat de socioekonomiska förhållandena. Men runt 300 elever är ett riktmärke. Vår undersökning visar att det är långt dit och att det nu krävs en rejäl satsning på fler skolkuratorer, säger Heike Erkers.

Annika Bjugger är kurator på Eriksdalsskolan i Stockholm. Foto: Anders Ahlgren

Annika Bjugger är kurator på Eriksdalsskolan i Stockholm och har varit i arbetet i över 20 år. Hon upplever att allt fler uppgifter läggs på kuratorerna.

– Uppfattningen är att unga mår att sämre och att resurserna inte har stärkts tillräckligt för att möta det. Det är väldigt frustrerande att känna att man inte hinner göra så mycket som man önskar.

Hon har ansvar för över 500 elever, vilket innebär lite tid per klass och ännu mindre tid per elev.

– Jag har gått in i väggen en gång och är noga med se till det inte sker igen. Jag önskar att man kunde vara ute i klasserna mer, men det går inte när allt fler behöver stöd och det sker akuta händelser.

Arbetsbelastningen har ökat det senaste året, uppger sju av tio skolkuratorer i undersökningen. De främsta orsakerna är att fler barn är i behov av stöd, fler akuta ärenden och ökade problem kopplade till sociala medier.

Uppfattningen är att det finns fler unga som mår sämre

8 av 10 skolkuratorer säger att det är arbetet med elever som mår psykiskt dåligt som är den vanligaste uppgiften.

– Uppfattningen är att det finns fler unga som mår sämre, säger Annika Bjugger.

För åtta år sedan sa dåvarande utbildningsminister Jan Björklund att det behövs 1 000 nya skolsköterske- och kuratortjänster. Sedan dess har det blivit strax över 400 skolsköterskor och kuratorer totalt mellan åren 2008 och 2014, enligt statistik från arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, vilket SvD tidigare skrivit om.

– Det blir en ojämlik skola när barn som kommer från tuffa familjeförhållanden, eller som råkar ut för någon under skoltiden, inte får stöd och möjlighet att ta till sig kunskap på samma sätt, säger Heike Erkers på Akademikerförbundet.

Annons
Foto: TT Bild 1 av 4

Annika Bjugger är kurator på Eriksdalsskolan i Stockholm och har varit i arbetet i över 20 år.

Foto: Anders Ahlgren Bild 2 av 4
Foto: Karin Malmhav / TT Bild 3 av 4

Annika Bjugger är kurator på Eriksdalsskolan i Stockholm.

Foto: Anders Ahlgren Bild 4 av 4
Annons
X
Annons
X