Annons

Skolk vanligast i Stockholm

Skolket inom gymnasieskolan är mer utbrett än någonsin tidigare. Enligt Centrala studiestödsnämnden, CSN, fick 4,3 procent av alla gymnasister sitt studiebidrag indraget och flest skolkare finns i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

Av de sammanlagt 380 684 gymnasieelever som får studiebidrag av CSN förlorade 16 200 bidraget på grund av skolk under det gångna läsåret. Enligt färsk statistik motsvarar det 4,3 procent av alla elever.

Under de två föregående läsåren var motsvarande siffra 4,0 respektive 3,6 procent. Enligt CSN beror ökningen till viss del på att skolorna blivit bättre på att rapportera skolk men också på att frånvaron ökar.

Annons
Annons
Annons