Annons
X
Annons
X

Skolk i betygen missar målet

Lösningarna på den svenska skolans problem når vi inte genom att leta fel hos eleverna. Förslaget om att föra in olovlig frånvaro i terminsbetygen är dåligt. Björklunds skola är en flumskola, skriver Miljöpartiets utbildningspolitiska talesperson Jabar Amin.

Utbildningsministern vill att olovlig frånvaro ska skrivas in i betygen. Ett dåligt förslag, skriver Jabar Amin (MP).
Utbildningsministern vill att olovlig frånvaro ska skrivas in i betygen. Ett dåligt förslag, skriver Jabar Amin (MP). Foto: LENNART NYGREN

Att agera direkt är mycket viktigare än att vänta till slutet av terminen.
Jabar Amin

En övergripande målsättning i den kommande skollagen, som utbildningsminister Jan Björklund själv drivit igenom, är att utbildningen ska vila på forskning och beprövad erfarenhet. Att som Björklund nu föreslår, föra in skolk i terminsbetygen, kommer säkert att få en och annan av dem som i dag uteblir från undervisningen att komma till klassrummet vid tillfällen då de helst hade låtit bli. Men det finns inget stöd för en sådan reform, tvärtom. Och om vi inte styr skolan utifrån principen om vetenskaplig grund, hur ska skolan själv klara av att leva upp till det?

Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Skolplikten är framför allt elevens rättighet och lösningarna på skolans utmaningar måste vi främst finna i skolan, inte leta felen hos eleverna. Därför är förslaget om olovlig frånvaro i terminsbetygen ett dåligt förslag.

Annons
X

Det är mycket viktigt att barn och unga går i skolan. Skolan ger färdigheter, kunskap och leder till barns och ungdomars utveckling. Skolgången, med alla dess olika aspekter, bidrar till att forma morgondagens samhällsbyggare. En skola som entusiasmerar till nya färdigheter och kunskaper, samt ger barnen och ungdomarna lust att fortsätta lära är vad vi ska sträva efter.

En av skolans huvuduppgifter är att verka för att alla elever ska uppnå de uppställda målen, och en rimlig fråga att ställa sig är huruvida förslaget om skolk i terminsbetygen leder till att eleverna gör det i större utsträckning. Jan Björklund menade själv i den radiodebatt som vi båda deltog i i går att det finns en grupp elever i skolan som har hamnat i ”stort utanförskap” och att uppgifter om ”skolk i betyget inte kommer påverka dessa, för de struntar redan i sina betyg”.

Med den insikten är det en gåta att ministern vill driva det här förslaget.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Många är vi som någon gång uteblivit från undervisning i skolan. Det är självklart inte bra och skolan har en stor utmaning framför sig att vara mer meningsfull och hanterbar för alla elever. Det är viktigt att skolan tar ansvar och ger stöd i syfte att även främja elevers närvaro i undervisningen. Att vara delaktig i undervisningen är det absolut viktigaste för att det också ska vara möjligt att fullt ut utvecklas i skolan.

  Den nya skollagen anger på ett bra sätt att vårdnadshavare ska kopplas in direkt när en elev är ogiltigt frånvarande. Att agera direkt är också mycket viktigare än att vänta till slutet av terminen.

  Skolinspektionen har lyft fram otydligheten kring när frånvaro ska betraktas som lovlig eller olovlig. Vad gäller om en elev är sjuk men vårdnadshavaren missar att anmäla det? Eller när Thailandssemestern blir några dagar längre än vad eleven fått ledigt? Ska eleven straffas för det? Eller när skolan inte har lyckas förhindra att en elev utsätts för kränkande behandling och att eleven av den anledningen inte kommer till skolan. Är det skolk? Problematiken kring bristfälliga eller uteblivna åtgärdsprogram för elever med funktionsnedsättningar ger också upphov till en omfattande frånvaroproblematik. Vem ska straffas för det?

  Någon möjlighet att med stöd av skollagen överklaga ett beslut om noterad olovlig frånvaro finns inte.

  Barnombudsmannen, Skolverket och Skolinspektionen har alla tydligt markerat att de inte tycker att det är en bra idé. Flera allianspartier hävdar detsamma och Socialdemokraternas nya partiledare tycker att det är vansinne. Men Björklund viftar bort deras åsikter och sakkunskap. Med hänvisning till att ”kritikerna har fel attityd”.

  Det är inte första gången Björklund går på tvären mot experter och forskning, men det är likväl anmärkningsvärt. Jan Björklund driver på för en verklig flumskola.

  JABAR AMIN (MP)

  utbildningspolitisk talesperson, riksdagsledamot

  Annons
  Annons
  X

  Utbildningsministern vill att olovlig frånvaro ska skrivas in i betygen. Ett dåligt förslag, skriver Jabar Amin (MP).

  Foto: LENNART NYGREN Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X