Skolinspektionens kritik blev larmklockan

När Skolinspektionen gjorde en särskilt tillsyn av Fyllingeskolan i Halmstad på grund av de dåliga resultaten var läget akut. Genom en konkret handlingsplan och fokus på resultat ligger skolan nu i topp i kommunen.

Publicerad
Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Foto: MALIN HOELSTAD
Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Foto: MALIN HOELSTAD
MALIN HOELSTAD
Foto: MALIN HOELSTAD
I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet
Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet
Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Foto: MALIN HOELSTAD
Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Foto: MALIN HOELSTAD
MALIN HOELSTAD
Foto: MALIN HOELSTAD
I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet
Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet
1/5
Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Max går i klass 4B på Fyllingeskolan. I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför har barnen med sig kuddar och filtar.

Foto: MALIN HOELSTAD
2/5
Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Eleven Lova med lärare Marie Nilsson.

Foto: MALIN HOELSTAD
3/5
MALIN HOELSTAD
Foto: MALIN HOELSTAD
4/5
I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

I dag har skolan temadag med må-bra-inriktning, därför får Dea Berisha och Bea Theorin frukost i skolan på morgonen.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet
5/5
Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Carl-Johan frågar sin kompis Andy om massagen känns bra.

Foto: Malin Hoelstad / Svenska Dagbladet

Fyllingeskolan i Halmstad är en skola med goda resultat. Nästan 100 procent av eleverna som gick ut nian i fjol hade godkänt i alla ämnen.

Sex år tidigare var resultaten så dåliga att Skolinspektionen ansåg det nödvändigt att göra särskild tillsyn av skolan. En tredjedel av eleverna gick då ut högstadiet utan fullständiga betyg.

Då, för sex år sedan, var det ett ständigt spring i korridorerna. Skolan, som var byggd för att ha max tre parallellklasser i varje årskurs, hade fem. Fyllingeskolan hade på kort tid fått ta emot en mängd nya elever från en annan skola i området. Det var barn överallt, i korridorerna, i studierummen. Lugnet la sig aldrig och det var svårt att hitta studiero, vittnar de lärare som var med.

Många av de nya eleverna hade dessutom svenska som sitt andraspråk, en utmaning man inte var van vid på Fyllingeskolan, varken när det gällde språk eller kultur.

På högstadiet suckade lärarna över att eleverna inte lärt sig det de borde på mellanstadiet. På mellanstadiet hittade lärarna brister på lågstadiet. Att resultaten sjönk var alltid någon annans fel, inte lärarens, inte egna undervisningens.

Det blev ett brutalt uppvaknande. Magnus Rudgard, rektor

Skolinspektionen konstaterade att Fyllingeskolan inte över huvud taget tittade på elevresultaten. Man analyserade dem inte, man följde inte upp dem.

– Det blev ett brutalt uppvaknande, konstaterar Magnus Rudgard, rektor för åk 4-9 sedan 2010.

Skolinspektionen gav rektorerna tre månader på sig att lämna in en åtgärdsplan. Vad som skulle stå i den fick de lösa själva.

Magnus Rudgard och Helén Smith, rektor för åk f-3, utgick från Skolverkets rekommendationer om forskning för skolutveckling och stoppade näsorna i forskningslitteraturen. Skulle de göra förändringar så skulle det vara vetenskapligt bevisat att insatserna påverkade resultaten, resonerade de. Dessutom skulle personalen vara med på noterna.

Fokusgrupper där lärare med samma ämnen från olika årskurser skulle mötas och diskutera en gång i veckan, inrättades. Skolan valde också att ta bort de åldersblandade klasser man hade på lågstadiet.

Dessutom saknades rent allmänt rutiner. Det skulle inte gå att skylla på andra utan vara tydligt vem som gjorde vad.

I samma veva kom en ny läroplan och ny skollag, varpå förändringarna blev ännu mer nödvändiga.

Stödet till elever med behov stärktes. Ytterligare en specialpedagog anställdes och analyserna fördjupades.

Från att, enligt Skolinspektionen, helt ha struntat i resultaten, utgår det mesta nu från just elevernas resultat. Lärarna har också arbetat för att göra mål och bedömning tydligt för eleverna. Långt innan det är dags för bedömning får eleven feedback, för att själv kunna påverka sin situation.

Det som förut var tankar och metoder och elever som aldrig fångades upp, diskuteras nu på alla nivåer: i fokusgrupperna, i lärarlagen, med ledningen. För att sedan landa i skolans utvecklingsplan.

Skolan har dessutom gjorts lite mer inbjudande. Inget stort, betonar Helén Smith, mest målarfärg, men ändå så att det ska kännas lite roligare för barnen att vara där.

Annons
Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons