Annons
X
Annons
X

”Skolinspektionen underkänns”

Lundsberg får starta sin skolverksamhet igen medan den rättsliga processen pågår. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, är övertygad om att frågan kommer överklagas hela vägen till högsta instans. Förvaltningsrätten ifrågasätter om Skolinspektionen har mandat att driva tillsyn över internatverksamheten.

[object Object]
Lundsbergs internatskola får öppna igen. Foto: TOMAS ONEBORG

Internatskolan Lundsberg i Värmland får bedriva skolverksamhet efter att förvaltningsrätten säger ja till skolans begäran om inhibition av det tillfälliga verksamhetsförbud som utfärdats av Skolinspektionen.

Situationen, där tillsynsmyndigheten Skolinspektionen blixtsnabbt meddelade att skolan måste stängas och sedan fick underkänt i domstolen, kan beskrivas som unik.

Stäng

CHEFREDAKTÖRENS NYHETSBREV – veckans bästa journalistik från SvD direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Förvaltningsrätten riktar i beslutet in sig på en juridisk detalj; det är oklart om internatverksamheten står under inspektionens tillsyn, en fråga som kan bli avgörande i den juridiska processen.

  Annons
  X

  Det här kommer att ta flera månader.
  Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, tror att ärendet drivs till högsta instans.

  Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet, säger att ärendet med stor sannolikhet drivs till den högsta instansen, Högsta förvaltningsdomstolen, för att parterna ska få reda på vad som gäller.

  – Processen kan nå nog gå ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Man kan anta att Skolinspektionen vill ha prejudikat på området, till exempel kring frågan om hur stor, betydande risk som måste föreligga för att man ska stänga skolan, säger han.

  Dagens beslut är ett halvt underkännande av vad Skolinspektionen kommit fram till, menar Olle Lundin, men tillägger att det inte finns något hinder för att inspektionen inte kan granska skolan igen.

  – Det kan hända ett oändligt antal gånger. För det krävs ytterligare utredning och inspektioner, men det betyder inte att skolan är fredad eller friad.

  Lundsberg skola får vara öppen fram till att ett slutligt domslut från förvaltningsrätten klubbas. Skolinspektionen å sin sida kan överklaga beslutet till kammarrätten; med stor sannolikhet kan eleverna gå klart höstterminen på Lundsberg.

  – Det här kommer att ta flera månader, säger Olle Lundin.

  Anna Maria Åslundh-Nilsson, chefsrådman på förvaltningsrätten, säger till SvD att den slutliga prövningen av målet kan vara klar inom en månad.

  – Vi har förstått att det här målet berör många och ska titta på det här ordentligt.

  Hon vill inte ge några detaljer kring varför det är oklart om Skolinspektionen verkligen har tillsynsansvar för internatverksamheten vid internatskolorna.

  – Skolinspektionen har tillsynsansvar för utbildningsdelen. Här får vi se om internatverksamheten är så integrerad om den är att bedöma som ett och samma, eller som två separata delar. Det måste finnas stöd för tillsynen, säger Anna Maria Åslundh-Nilsson.

  Skolinspektionen ska nu överväga om de ska överklaga förvaltningsrättens beslut om att öppna skolan i väntan på att rättsprocessen avgörs.

  – Vi kommer att läsa förvaltningsrättens beslut och på tisdag kommer vi att besluta hur vi gör, säger Carina Larsson, pressekreterare på Skolinspektionen.

  I ett pressmeddelande säger Ann-Marie Begler, generaldirektör på Skolinspektionen, att det är skolans ansvar att förebygga kränkande behandling på riksinternatens boende.

  – Skolinspektionens tillsyn har till syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas följer skollagen. I skollagen är det tydligt att huvudmannen har ett ansvar att förebygga och förhindra kränkningar som sker i samband med skolverksamheten. I och med att huvudmannen har ett sådant ansvar ingår detta i Skolinspektionens tillsyn, säger generaldirektören vidare.

  Skolinspektionens främsta skäl till att stänga skolan var att elevernas säkerhet inte kunde garanteras. Myndigheten lämnade in en nära 3 000 sidor lång inlaga till förvaltningsrätten tidigare i veckan, med rapporter från tidigare inspektioner om våld och trakasserier på skolan.

  Stiftelsen Lundsbergs advokater skriver i sitt svar, som SvD tagit del av, att inspektionen saknar bevis för att eleverna i dagsläget riskerar kränkningar och hot.

  Innan förvaltningsrätten kom med sitt beslut i dag hade Stiftelsen för Lundsbergs skola en plan B. Den gick ut på att låta eleverna gå i en annan fristående skola i Karlstad och bo i elevhemmen på Lundsberg. Styrelsen för Lundsberg hävdade då att boendedelen skulle ligga utanför Skolinspektionens tillsyn. Inte alls, säger generaldirektör Ann-Marie Begler i dag. Hade gymnasieskolan Fria Läroverken tagit emot Lundsbergseleverna hade den också haft ansvar för vad som sker på elevhemmen.

  – Vi skulle kunna kritisera den aktuella huvudmannen om de inte arbetar för att motverka kränkningar, i skolan eller i miljöer eller situationer som har samband med skolan. Ett boende kan vara ett sådant samband, säger hon.

  Begler utvecklar resonemanget:

  – Vi har flera sådana exempel, med nya sociala medier, när kränkningar inte skett mellan klockan åtta och tre, utan faktiskt utanför skolan – men mellan elever. Där har huvudmannen ett ansvar. Annars skulle det vara mycket konstigt, säger hon.

  På fredagen blev det också klart vilka som ingår i Lundsbergs nya styrelse. Styrelsens ordförande valdes till Helena L'Estrade. Ledamöter blev Magnus Esterlind, Anders Johansson, Marie Oudin, Alexander Munch-Thore och Jonas Grönberg. Föräldraföreningens ordförande Birgitta Persson Lönnberg är suppleant.

  ”Tillsammans med medarbetare, elever, föräldraföreningen kommer styrelsen och jag att säkerställa att de brister som påpekats vad gäller internatverksamheten åtgärdas”, skriver Helena L'Estrade i ett pressmeddelande.

  Lundsberg öppnas – ställ frågor svd.se ”En stor lättnad” svd.se Klassförakt har tagit över svd.se Ledningen insåg inte allvaret svd.se Strykjärnsskandalen på Lundsberg svd.se Länsstyrelsen inleder granskning svd.se
  Annons
  Annons
  X

  Lundsbergs internatskola får öppna igen.

  Foto: TOMAS ONEBORG Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X