Skolinspektionen skapar en fasad

När det inte fungerar läggs ytterst ansvaret på föräldrar att anmäla uteblivet stöd till Skolinspektionen och bli skolans fiende, en förödmjukande process för alla inblandade.
När det inte fungerar läggs ytterst ansvaret på föräldrar att anmäla uteblivet stöd till Skolinspektionen och bli skolans fiende, en förödmjukande process för alla inblandade. Foto: KATARZYNA KORZA/TT
Under strecket
Publicerad
Annons

Med tanke på hur mycket ansvar som läggs på oss föräldrar är det anmärkningsvärt att vi avfärdas när vi beskriver det mycket allvarliga läget (Brännpunkt 13/4). Föräldranätverket Barn i Behov har idag den största heltäckande kompetensen om elever med särskilda behov. Det är en kunskap som vi tvingats skaffa oss därför att våra barn sällan får rätt stöd, eller stöd över huvud taget, utan att vi föräldrar strider för dem. Vi har inte missförstått och vi utgår ifrån fakta.

Vårt huvudargument är att Skolinspektionen, med generaldirektör Ann-Mari Begler i spetsen, bedriver en ideologisk kampanj som går utöver vad som är förankrat i myndighetens direktiv. Skollagen är inte på långt när så specifik som Skolinspektionen tolkar den, och inkludering kan omöjligt övertrumfa den grundläggande paragrafen om elevens rätt till en utbildning som gör det möjligt att nå sin potential. Den skada som det orsakar våra mest utsatta elever är Skolinspektionen för okunniga för att se och förstå. Att Ann-Mari Begler dessutom sitter i styrelsen för ”inkluderingsföretaget” iFous i egenskap av generaldirektör för skolans tillsynsmyndighet är anmärkningsvärt.

Annons
Annons
Annons