Skolinspektionen borde också bli granskade

Det är allvarligt att Skolinspektionen kan fatta beslut med så stora konsekvenser som vite grundat på en icke rättvisande bild av en granskad skola, i det här fallet Maria Elementar. Kanske är det dags att granska Skolinspektionens arbete? Det skriver Rebecka Kitzing Ivarsson, civilekonom med erfarenhet av uppföljningsarbete inom statsförvaltningen, samt förälder till elev i Maria Elementar.

Under strecket
Publicerad
Annons

De senaste åren har larmrapporterna om svenska skolan duggat tätt. Drygt var tionde elev i Stockholms län – över 2000 ungdomar om året – går ut grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Resultaten i läsförmåga och matematik sjunker i internationella kunskapsmätningar. Samtidigt ökar de sociala klyftorna i skolan.

I ljuset av dessa larmrapporter ter sig en skola som Maria Elementar, där samtliga elever (inklusive de med utländsk bakgrund) får gymnasiebehörighet, där resultaten på nationella prov ligger över riksgenomsnittet och där 98 procent av eleverna uppger att de känner sig trygga på skolan, som ett föredöme.

Annons
Annons
Annons