Skolinspektionen används som hot

Lärare och skolledare utsätts för påtryckningar och hot om anmälan till Skol­inspektionen från elever och vårdnadshavare om läraren inte sätter ett visst betyg. Att samhällets kanske viktigaste yrkesgrupp utsätts för hot när den genomför sitt arbete är orimligt, skriver lärare, rektorer med flera.

Under strecket
Publicerad
Har lärare blivit reducerade till någon form av serviceinrättning och elever till kunder? frågar författarna.

Har lärare blivit reducerade till någon form av serviceinrättning och elever till kunder? frågar författarna.

Foto: JESSICA GOW/TT
Annons

De flesta myndighetsbeslut går att överklaga i Sverige. Lärares betygsättning är dock ett område som inte omfattas av denna över­klagande­rätt. Det finns många skäl till detta. Det har gjorts åtskilliga utredningar i frågan och man har alltid kommit fram till att det inte är effektivt att låta betyg­sättning omfattas av överklaganderätt. Läraren är alltså ­suverän i sin myndighetsutövning att sätta betyg. För skolväsendet är Skolinspektionen den myndighet som ansvarar för att granska skolors kvalitet, verksamhet med mera. Det är till Skolinspektionen man ska vända sig om man anser att det finns brister i skolans verksamhet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons