Annons

Skolhälsovården missar barn med njursjukdom

Regelbundna urinprov och blodtryckskontroller inom skolhälsovården är små och mycket billiga insatser med potentiellt stora hälsovinster, skriver fyra professorer tillsammans med Njurförbundet.

Under strecket
Publicerad

Terminen har precis kommit i gång på skolorna vilket innebär besök hos skolsköterskan. Men de besöken är många gånger inte ändamålsenliga eftersom man numera inte kontrollerar vare sig blodtryck eller tar urinprov. Skolhälsovården riskerar därför att missa barn och ungdomar med högt blodtryck, nedsatt njurfunktion och till och med grav njursvikt. Symtom som av skolhälsovården och kanske föräldrar bortförklaras som ”tonårströtthet” kan i värsta fall vara tecken på allvarlig underliggande sjukdom.

**I Socialstyrelsens **riktlinjer framhålls speciellt att skolhälsovården ska medverka i det hälsopreventiva arbetet. Vi anser inte att de nuvarande riktlinjerna lever upp till den intentionen. Njurförbundet har därför tillsammans med företrädare för den njurmedicinska vetenskapen begärt att Socialstyrelsen reviderar riktlinjerna för skolhälsovården så att urinprov och blodtryckskontroll blir obligatoriskt vid de regelbundna hälsokontrollerna i grundskolan och i gymnasiet. Att analysera ett urinprov är en mycket enkel och billig undersökning som kan utföras på alla skolsköterskemottagningar. Analyserna ger en indikation på om eleven har drabbats av en njursjukdom, diabetes eller har en infektion i urinvägarna som måste utredas vidare. Att mäta blodtryck är en mycket enkel och kostnadseffektiv undersökning.

Annons
Annons
Annons