Skolfrihet viktigare än Skolverket

Under strecket
Publicerad
Annons

Friskolereformen öppnade för ett mer pluralistiskt skolsystem, vilket har lett till existensen av skolor som inte är som alla andra. Skolverket har granskat Livets Ords skolor i Uppsala efter kritik från en före detta lärare. Verket kritiserar i en rapport skolan för att bland annat lära ut att kristna är visare än andra och att eleverna bör lyda auktoriteter, samt för att avgifter tas ut av föräldrar som inte städar i skolan.
Viss kritik är tillspetsad, som när man anser att skolan inte är öppen för alla då det "på antagningsblanketten finns plats för ett antal uppgifter utöver de nödvändiga". Det kombinerat med att skolan tar reda på om eleverna är i behov av särskilt stöd anses ge möjlighet att sålla bland de intagna. Dock påvisas inte att skolan verkligen har sållat bland eleverna.
Mest problematisk är kritiken om att skolan inte uppfyller de mål för demokrati- och värdegrund som uppställs för grundskolan. I kristendomsundervisningen undervisas eleverna i Livets Ords läror och uppfattningar. Det är inte någon nyhet att Livets Ord har annorlunda värderingar än majoriteten, men samtidigt har konfessionella skolor tillåtits. Det leder till att undervisningen i vissa skolor kommer att skötas av personer med andra värderingar än Skolverket i religions- och moralfrågor. Enligt rapporten är skolan ett led i församlingen Livets Ords arbete och verket menar att skolan inte fostrar kritiskt tänkande och ifrågasättande samhällsmedborgare. Samtidigt konstateras att kraven på allsidig och saklig undervisning uppfylls och att eleverna ges tillräckliga kunskaper och färdigheter. Då skolans elever presterar över snittet för Uppsala kommun i de nationella proven i matematik, svenska och engelska klarar man uppenbarligen av de centrala delarna för en skolas verksamhet: Att bibringa eleverna kunskaper och färdigheter för framtiden.
Om Livets Ord vill behålla statsbidragen till sina skolor måste dessa följa skollagen. Då kan man driva konfessionella skolor, fastän många ogillar dess religiösa inriktning.

Annons
Annons
Annons