Skolelev: Inför psykiskt välmående i läroplanen

Jag har gått elva år i skolan. Men inte på något sätt har jag blivit informerad om hur man som elev ska orka hålla hoppet uppe och kämpa. Det skriver gymnasieeleven Elvira Kempe, som menar att psykisk ohälsa behöver ingå i läroplanen.

Under strecket
Publicerad
Foto: Berit Roald/TT

Elvira Kempe

Foto: Privat
Annons

I Sverige råder skolplikt, i nio obligatoriska skolår, där syftet är att varje individ ska lära sig sådant som förhoppningsvis underlättar för framtida studier. Därefter väntar för de flesta tre krävande gymnasieår. Under alla dessa terminer har Sveriges elever under högstadiet i genomsnitt 30 lektionstimmar per vecka. Är det då inte provocerande att läroplanen inte ägnar en enda timme vars syfte är att motverka det ökade samhällsproblemet vid namn psykisk ohälsa?

Det är i dag uppenbart att psykisk ohälsa är ett tabubelagt ämne. Under mina hittills elva år i skolbänken har jag aldrig blivit undervisad i eller på något vis informerad om hur man som elev orkar hålla hoppet uppe och kämpa varenda dag. Hur vänder man nedgångar till uppgångar? Vad gör man när allt känns värdelöst och hur slutar man att jämföra sig med andra?

Annons
Annons
Annons