Janerik Larsson:Skolans verkliga kris

Lyssnar han?
Lyssnar han? Foto: Jonas Ekströmer
Under strecket
Publicerad
Annons

”Skolans kris är en långsiktig ödesfråga för vårt land. Regeringen måste därför se till att åtgärda de faktiska problemen. Att förbättra kommunernas systematiska kvalitetsarbete vore ett välkommet steg i rätt riktning. Detta inte minst med tanke på att en överväldigande majoritet av eleverna fortfarande går i kommunala skolor. Att i stället ge sig på friskolornas vinster och aktieutdelningar kommer att visa sig lönlöst. Den svenska skolans kris får inte mötas med ett ideologiskt slag i luften.”

Kan man hoppas att denna klokskap signerad Henrik Jordahl, docent i nationalekonomi och programchef på Institutet för näringslivsforskning, kommer att få önskvärd effekt i debatten?

Annons
Annons
Annons