Annons

Skolans roll måste vara mer fostrande

Förutom kunskaper behöver skolan även fokusera på annan kompetens, som till exempel förmåga att ta ansvar och initiativ. Då skulle andra saker än rena kunskapsmål kunna ligga till grund för betygssättning vilket inte är möjligt i dag. Detta skulle bättre förbereda eleverna för de krav som ställs på arbetsmarknaden. Det skriver Ulf Lindberg på Almega och Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP).

Under strecket
Publicerad

Svenska ungdomar som kommer ut på arbetsmarknaden brister i handlingskompetenser som servicemedvetenhet, ansvarstagande, initiativförmåga och affärsmässighet. Det visar en nyligen genomförd undersökning bland Almegas medlemsföretag. Svaren är relativt samstämmiga oavsett om företagen har sin rekryteringsbas bland gymnasieutbildade eller högskoleutbildade. Samtidigt visar studien att just handlingskompetenserna värderas högre av tjänsteföretagen än många baskunskaper, med undantag av kunskaper i svenska som rankas mycket högt.

Mer än hälften av de tillfrågade företagen i Almegas undersökning anser att skolan bör jobba mer för att förstärka dessa kompetenser. Självklart kan man hävda att detta är förmågor som tränas även utanför skolan. Familjen, föreningsaktiviteter och feriejobb har med stor sannolikhet en avgörande inverkan. Men skolan kan och bör göra mer.

Annons
Annons
Annons