Annons

Skolans resursbrist är en myt

NY GRANSKNING. Varken resurser eller lärartäthet är viktigt för hur eleverna presterar i skolan. Det visar en granskning gjord av ekonomerna Stefan Fölster, Anders Morin och Monica Renstig. Istället är mängden tid som lärarna tillbringar med eleverna direkt avgörande för att målen nås.

Under strecket
Publicerad

Sverige har numera en skola som ger barnen helt olika start i livet. Farhågor om segregering har ensidigt riktats mot skillnader mellan skolor som beror på elevers socioekonomiska bakgrund. Därför har många missat den mycket större klyfta som har skapats, och som är helt oberoende av föräldrars inkomster eller skolval.

Ett barns framtid hänger i allt större utsträckning på om han eller hon haft oturen att växa upp i en kommun där kommunpolitiker, skolförvaltningen och rektorer tillåter att mer än två tredjedelar av lärarnas tid går till annat än undervisningen och undviker att följa upp bristande skolresultat. Detta framgår i en djuplodande granskning vi gjort om skolans resultat och resurser, och som vi idag presenterar i boken Den orättvisa skolan.

Annons
Annons
Annons