Annons

Skolans problem är inte bara lärarnas fel

Till skillnad från i andra länder, ser inte svenska elever den egna insatsen som avgörande för goda resultat i skolan, visar en OECD-studie. Varifrån kommer den inställningen? Vad skall vi göra åt det, och varför debatteras inte den frågan, undrar läraren Helena Svantesson.

Under strecket
Publicerad

Som praktiserande lärare med över 15 års erfarenhet anser jag att skoldebatten är onyanserad. Dels debatteras nästan uteslutande problemen i skolan som om den svenska skolan totalt misslyckats med sitt uppdrag. När problemen diskuteras ger man uteslutande skulden till skolan och plockar ofta fram bristande kompetens hos lärarna. Den svenska skolan har mycket bra att erbjuda och de problem som finns är inte bara lärarnas fel. Vi har ett gemensamt ansvar.

Den första nyansen som saknas i debatten är alltså att det finns både det som är bra och det som är dåligt i svensk skola. Pisaundersökningen som presenterades i december visar att svenska elever tappar kunskaper i svenska, mattematik och naturvetenskap. Det är allvarligt och är något vi definitivt skall debattera, analysera och åtgärda.

Annons
Annons
Annons