X
Annons
X

”Skolan stänger ute fattiga barn”

Skolan stänger ute barn från fattiga familjer, ofta av okunskap, hävdar Lena Holm, Majblommans riksförbunds generalsekreterare.

Trots att avgifter inte är tillåtna tas de fortfarande ut på många håll i form av exempelvis inträde till simhallen eller krav på egen matsäck.

– Vi känner till att barn sjukskriver sig på friluftsdagar därför att dessa kostar. Barn lämnas utanför. Debatten om barnfattigdom har ännu inte handlat om barnen, utan om socialförsäkringar och jobb till föräldrar, säger Lena Holm.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X