X
Annons
X

Skolan ska inte vara en experimentverkstad

Det är rimligt att vi med kunskap om de senaste årens misslyckade borgerliga skolpolitik frågar oss hur en vinstbegränsning och i förlängningen ett vinstförbud ska kunna genomföras. Det skriver Magnus Nilsson och Axel Lindersson, Socialdemokratiska studentförbundet.

Skolan och utbildningsväsendet har problem, om detta råder det inget tvivel, och efter de senaste årens skrämmande Pisa-rapporter står det klart att den svenska skolan har stora utmaningar framför sig. Såväl inom socialdemokratin men även i närliggande rörelser som exempelvis miljöpartiet finns det klart olika åsikter kring frågan om vinst i välfärd, något som inte är märkligt i och med den ideologiska sprängkraft som frågan innehåller. Vem ska välja dina barns skolgång? Hur ska den finansieras? Och är det pedagogerna eller marknaden som bäst väljer skolans utformning? Detta är frågor som ställs på sin spets.

I höstas släppte SNS rapporten
Konkurrensens konsekvenser. En rapport som väckte stort rabalder då den lyfte fram att det inte finns empiriska bevis eller egentligen något som tyder på att den konkurrensutsättning och privatisering av den offentliga sektorn som pågått sedan slutet av 1980-talet har fått önskade konsekvenser. Dessa konsekvenser, som även lyfts fram av ett antal debattörer på SvDs Brännpunkt, är att privatisering och vinst leder till högre kvalitet, lägre kostnader och ökad effektivitet. Det finns i dagsläget inga vetenskapliga belägg eller bevis för att något av detta.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X