”Skolan ska inte vara en experimentverkstad”

Det är rimligt att vi med kunskap om de senaste årens misslyckade borgerliga skolpolitik frågar oss hur en vinstbegränsning och i förlängningen ett vinstförbud ska kunna genomföras. Det skriver Magnus Nilsson och Axel Lindersson, Socialdemokratiska studentförbundet.

Under strecket
Publicerad
Annons

Skolan och utbildningsväsendet har problem, om detta råder det inget tvivel, och efter de senaste årens skrämmande Pisa-rapporter står det klart att den svenska skolan har stora utmaningar framför sig. Såväl inom socialdemokratin men även i närliggande rörelser som exempelvis miljöpartiet finns det klart olika åsikter kring frågan om vinst i välfärd, något som inte är märkligt i och med den ideologiska sprängkraft som frågan innehåller. Vem ska välja dina barns skolgång? Hur ska den finansieras? Och är det pedagogerna eller marknaden som bäst väljer skolans utformning? Detta är frågor som ställs på sin spets.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons