Inger Enkvist:Skolan sitter fast i 1970-talets politik

Lena Hjelm-Wallén.
Lena Hjelm-Wallén.
Under strecket
Publicerad
Annons

Varför sjunker Sveriges utbildningsresultat? En av pusselbitarna är de många politiska beslut som under flera decennier har satt ideologi före kunskaper, exempelvis den SIA-reform (Skolans Inre Arbete) som lades fram av statsrådet Lena Hjelm-Wallén 1976. Propositionen befäste och fördjupade den inriktning som svensk skola inledde under 1960-talet. Man kan nämna tre begrepp som speciellt viktiga för den fortsatta utvecklingen: skolmognad, inkludering och lärarnas yrkesidentitet.

Skolmognadsbegreppet togs bort, och alla elever skulle börja skolan vid samma ålder. Lågstadiet fick härigenom ökande svårigheter att fullfölja sin uppgift att ge grundläggande läs- och skrivkunskaper samt träning i elevrollen. Specialundervisning tänktes lösa eventuella svårigheter.

Annons
Annons
Annons