Annons

Skolan öppnare – men långsamt

Det öppna klassrummet är grunden för ett tolerant Sverige. Lärarnas Riksförbunds nya studie visar på en ökad öppenhet för hbt-frågorna, men också att homofobi fortfarande är vardag i skolan. Vi har mycket kvar innan skolan är en öppen skola för alla, skriver Bo Jansson och Freddy Grip.

Under strecket
Publicerad

I
Sverige ska lärare ta ansvar för elevernas kunskapstillväxt, stödja deras personliga utveckling och förmåga till kritiskt tänkande. Lärare ska inte diskriminera någon med avseende på exempelvis sexuell identitet. Ingen elev eller lärare ska behöva känna sig ifrågasatt eller hotad på grund av sin sexuella läggning. Skolan ska därmed utgöra den fristad för tolerans som hela samhället borde vara. Men var tionde lärare anser att det inte råder en tolerant inställning på den skola där de arbetar. Det visar den undersökning som Lärarnas Riksförbund låtit göra och där drygt 1200 lärare har svarat.

Detta kan jämföras med den undersökning som RFSL och lärarfacken presenterade 2006 då också 10 procent av lärarna sade sig se homofobiska attityder bland skolans vuxna. Har inget hänt? En stor majoritet av lärarna i vår undersökning, 70 procent, uppger ändå att de känner sig trygga med att hantera värdegrundsfrågor som handlar om sexuell orientering och olika identiteter gentemot eleverna. En lika stor majoritet av de som svarat på enkäten, 71 procent, tycker också att skolan de arbetar på har en generellt tolerant attityd.

Annons
Annons
Annons