Annons
X
Annons
X

Skolan missar att fånga upp utsatta barn

Barn till föräldrar som missbrukar eller lider av psykisk sjukdom har mycket svårare att fullfölja skolan. Nästan vart tredje barn till en missbrukande förälder lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet, enligt en rapport som Socialstyrelsen beställt.

Mikaela, som egentligen heter något annat, växte upp i ett missbrukshem och säger att alkoholen på många sätt förstört hennes liv.
Mikaela, som egentligen heter något annat, växte upp i ett missbrukshem och säger att alkoholen på många sätt förstört hennes liv. Foto: Tomas Oneborg

När Mikaela var fem år såg hon hur hennes mamma drack lådvin som gömts i linneskåpet. ”Mamma, vad gör du?” frågade Mikaela, som redan då förstod att något inte stämde. ”Ingenting”, svarade hennes mamma kort och gömde vinet igen.

Mikaela är en av dem som växt upp med missbrukande föräldrar i Sverige.

– Jag alltid haft rena kläder och mat på bordet. Det syntes inte utåt hur stora problem vi egentligen hade. Mamma skåpsöp i smyg, och pappa drack alltid efter jobbet och på helgerna. Alkohol har på många sätt förstört mitt liv, säger Mikaela som i dag är 30 år.

Annons
X

När hon var 13 år började den stressade situationen hemma göra henne sjuk. Hon upplevde att hon hade ont i hela kroppen. När Mikaela lämnade grundskolan hade hon fått betyg i bara fem ämnen.

– Det var ingen som såg, ingen vuxen som larmade, och ingen lärare som frågade hur jag egentligen mådde.

Mikaela visar upp betyg där många ämnen fått ett streck, vilket innebär att hon inte blev godkänd. Foto: Tomas Oneborg

Skolan är en avgörande plats för att snabbt kunna identifiera barn som är utsatta eller som mår dåligt.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  En ny rapport från NKA, Nationellt kompetenscentrum anhöriga, som Socialstyrelsen har beställt visar att skolan, tillsammans med socialtjänsten och hälso- och sjukvården, misslyckas med att fånga upp många av de barn som lever med missbrukande föräldrar, eller som har en förälder med psykisk sjukdom.

  Alarmerande siffror visar att nästan 30 procent av barn med en missbrukande förälder lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet – se exakta siffror i faktarutan nedan.

  När det gäller barn till föräldrar med psykisk sjukdom är andelen 20 procent. Fördelningen mellan pojkar och flickor är i stort sett likadan, men flickorna klarar sig i genomsnitt något bättre.

  Ofta uppmärksammas barnen först när de får egna problem och symtom, vilket är alldeles för sent, enligt Socialstyrelsen.

  – Att det är svårt att koncentrera sig i skolan när man oroar sig över sina föräldrar är inte konstigt. Det är däremot anmärkningsvärt att inte skolan, socialtjänsten och vården i större utsträckning uppmärksammar dessa barns behov, avlastar dem ansvar och ger ett samordnat stöd till familjen, säger Merike Hansson, utredare vid Socialstyrelsen.

  De som vuxit upp med en förälder med missbruksproblem fullföljde också i mindre utsträckning en eftergymnasial utbildning än andra med jämförbara betyg, visar rapporten.

  Risken att utveckla ett eget missbruk senare i livet var upp till sju gånger högre i den här gruppen, jämfört med andra jämnåriga.

  – Förskolan och skolan behöver bli bättre på att uppmärksamma när symtom hos barn beror på allvarliga svårigheter hos föräldrarna. Socialtjänst och sjukvård behöver hjälpa föräldrarna att se förskolans och skolans skyddande betydelse, så att förskolan och skolan får kännedom om situationen, säger Merike Hansson.

  ”Jag förstår inte att ingen lärare kunde se vad det var som pågick.” Foto: Tomas Oneborg

  Mikaela säger att de vuxna valde att inte se hur illa det var med henne.

  – Jag förstår inte att ingen lärare kunde se vad det var som pågick. Jag gick ju i samma skola under flera år och när man följer ett barn så länge borde man agera.

  Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger att arbetet kring utsatta barn kan bli bättre på flera punkter. Bland annat bör barnen erbjudas alternativ som stöd i samtalsgrupper enbart för barn.

  Många kommuner erbjuder stödgrupp, men det är inte tillräckligt om inte hela familjen ges samordnat stöd, enligt Socialstyrelsen.

  – Det är klart bekymmersamt att vi inte klarar att ge dessa barn den bästa friskfaktor vi känner till, det vill säga att klara skolan, säger Ing-Marie Wieselgren.

  Hon säger att det är allvarligt att vård och stödsystem i utsatta områden är så pressade att toleransen blir för hög innan man reagerar. Ing-Marie Wieselgren säger att en förstärkt elevhälsa i skolan är ett steg mot att fånga upp barnen.

  – Vi hoppas att elevhälsan på sikt ska kunna identifiera, stötta och även kunna erbjuda behandling för lindrigare tillstånd. Enklare utredningar av barn som man är orolig för skulle kunna göras i skolan, utan att det behöver bli så dramatiskt. En av de stora fördelarna är att barnen skulle kunna söka hjälp själva genom att gå till skolsköterskan. I dag är många barn utlämnade till att föräldrarna tar med dem.

  I dag är Mikaela i 30-årsåldern och läste in gymnasiet i efterhand, och klarade det utan fullständiga grundskolebetyg.

  – Det har gått ganska bra för mig ändå, mot alla odds. Men det hade inte behövt vara så tufft om jag fått stöd på vägen.

  SvD har sökt Åsa Regnér (S), barn, äldre- och jämställdhetsminister, samt Gabriel Wikström (S), folkhälsominister, men de har avböjt att kommentera.

  Skolan misslyckas med att fånga upp barn med svåra hemförhållanden, enligt ny rapport. Foto: Jessica Gow / TT
  Annons

  Mikaela, som egentligen heter något annat, växte upp i ett missbrukshem och säger att alkoholen på många sätt förstört hennes liv.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 4

  Mikaela visar upp betyg där många ämnen fått ett streck, vilket innebär att hon inte blev godkänd.

  Foto: Tomas Oneborg Bild 2 av 4

  ”Jag förstår inte att ingen lärare kunde se vad det var som pågick.”

  Foto: Tomas Oneborg Bild 3 av 4

  Skolan misslyckas med att fånga upp barn med svåra hemförhållanden, enligt ny rapport.

  Foto: Jessica Gow / TT Bild 4 av 4
  Annons
  X
  Annons
  X