Annons

”Skolan måste tala klarspråk om sex”

Sofia Jarl, Centerkvinnorna, Carina Ohlsson, S-kvinnor, Cecilia Elving, Liberala Kvinnor och Ewa Larsson, Gröna Kvinnor.
Sofia Jarl, Centerkvinnorna, Carina Ohlsson, S-kvinnor, Cecilia Elving, Liberala Kvinnor och Ewa Larsson, Gröna Kvinnor. Foto: Pressbilder

Vi reagerar starkt på de otydliga skrivningarna om pornografi och hedersproblematik i Skolverkets förslag till ny utökad sex- och samlevnadsundervisning. Det skriver företrädare för Centerkvinnorna, S-kvinnorna, Liberala kvinnor och den politiskt fristående kvinnoorganisationen Gröna Kvinnor.

Under strecket
Publicerad

Skolverket redovisade nyligen ett förslag till en ny utökad sex- och samlevnadsundervisning i skolan, ett regeringsuppdrag som fick ytterligare prioritet i Januariavtalet. I det slog regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna fast att kunskapsnivåerna på området måste förbättras genom att sex- och samlevnadsundervisningen blir en obligatorisk del av lärarutbildningen. I uppdraget ingick att särskilt beakta hedersrelaterat våld och förtryck, samtycke och pornografi.

Det är därför med bestörtning som Centerkvinnorna, S-kvinnorna, Liberala Kvinnor och den politiskt fristående kvinnoorganisationen Gröna Kvinnor konstaterar att Skolverket avråder från att centrala begrepp som ”pornografi” och ”hedersrelaterat våld och förtryck” överhuvudtaget används i läroplanerna. Skolverket anser att begreppet pornografi är alltför specifikt och att elever ska ges ”möjlighet att utveckla ett kritiskt förhållningssätt till hur relationer och sexualitet framställs i olika medier och sammanhang”. I stället för hedersrelaterat våld rekommenderar Skolverket den bredare formuleringen ”maktstrukturer kopplade till kön och föreställningar om heder”.

Annons
Annons
Annons