Annons
X
Annons
X

”Skolan kunde brytt sig lite mer”

Rekordmånga skolor kritiserades förra året för att inte ha gjort tillräckligt för att stoppa mobbning eller annan kränkande behandling. ”Skolan kunde ha brytt sig mer”, säger Sona Rashid som blev mobbad på högstadiet.

(uppdaterad)
Foto: GUNNAR LUNDMARK

Fler barn och ungdomar anmäler att de utsatts för mobbning. Förra året kom 603 anmälningar om kränkningar in till barn- och elevombudet och Skolinspektionen. Det är en ökning med 14 procent jämfört med året innan – och sedan 2003 har antalet anmälningar mer än fördubblats.

Men det behöver inte betyda att fler mobbas, enligt barn- och elevombudet Lars Arrhenius. Han tror istället att den lag om förbud mot kränkande behandling i skolan som infördes för fyra år sedan har lett till att fler anmäler.

I lagen slås det fast att skolorna är skyldiga att ingripa mot bland annat mobbning och att utsatta elever har rätt till skadestånd om skolan inte agerar.

Annons
X

–Jag tror att medvetenheten har ökat om vilket ansvar skolorna har och om att man kan få skadestånd, säger Lars Arrhenius.

Antalet skolor som kritiseras av Skolinspektionen för att de inte har gjort tillräckligt för att hindra mobbning har också skjutit i höjden. Enligt en rapport som offentliggörs idag, och som SvD har tagit del av, riktades förra året kritik mot skolornas agerande i 199 ärenden.

Det är en kraftig ökning – med hela 188 procent –jämfört med föregående år då kritik ritades i 69 fall. Enligt Lars Arrhenius är ökningen troligen en effekt av att Skolinspektionen har fått utökade resurser. Under 2009 betade myndigheten av en lång rad anmälningar som fanns kvar sedan tidigare år.

Under sjuan och åttan i högstadiet blev 18-åriga Sona Rashid mobbad. Nu går hon tredje ring på International Baccalaureate-gymnasiet, IB, i Skärholmen. Hon tycker att högstadieskolan borde varit snabbare på att uppmärksamma mobbningen.

–De kunde ha brytt sig lite mer, när de väl sa till hade det gått ett halvår. Om de hade tagit tag i det från början hade det blivit bättre. Så funkar det med barn, om man säger till dem direkt så vet de att det är fel, säger hon.

Sona Rashid tror också att det är bra med personer i skolan som har ett uttalat antimobbningsansvar, det kan vara en kamratstödjare eller en lärare eller både och. Någon som alla vet att man kan vända sig till om det uppstår problem med mobbning.

–Det är bra att veta att det finns någon som bryr sig och kommer ta tag i det. Och att mobbaren vet om att den blir iakttagen.

Det vanligaste är att elever kränker andra elever, men barn- och elevombudet Lars Arrhenius är bekymrad över att mer än fyra av tio anmälningar gäller kränkningar som personalen misstänks ha utsatt eleverna för.

Han anser också att lärare och annan skolpersonal måste bli bättre på att ta mobbade elever på allvar. Idag händer det alltför ofta att mobbningssituationer beskrivs som en konflikt mellan elever, förklarar Lars Arrhenius.

–Många elever upplever det som kränkande att man inte lyssnar på dem. Ska man få någon ändring måste man se till att ta eleverna på allvar, säger han.

Annons
Annons
X
Foto: GUNNAR LUNDMARK Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X