Annons
X
Annons
X

Skolan kan få egen lex Sarah

Lärare kan bli skyldiga att anmäla missförhållanden i skolan. Regeringen låter en utredare föreslå hur socialtjänstens lex Sarah-bestämmelse kan införas i skolan.

Av TT

Syftet med anmälningsplikten, som ska omfatta skolan, förskolan och skolbarnomsorgen, är att bättre tillvara barnens och elevernas intresse.

Visserligen har skolan och förskolan redan ett omfattande regelverk till skydd för elevernas trygghet och rättigheter. Men det kan ändå finnas missförhållanden som inte kommer fram och personal som av lojalitet med arbetsgivaren inte framför klagomål, skriver regeringen i direktivet.

Utredaren ska föreslå vad som kan vara ett missförhållande, när anmälningsskyldigheten ska gälla och till vem anmälan ska lämnas. Utredningsförslaget ska lämnas senast den 31 mars nästa år.

Annons
X

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X