Annons

Skolan ger pojkar för låga betyg

Uppdaterad
Publicerad

När pojkarna lämnar grundskolan har de sämre betyg än flickorna i samtliga ämnen utom idrott. Ett fenomen som funnits under många år och som är en delförklaring till dagens stora kvinnodominans på de högre utbildningarna. Enligt utbildningsminister Jan Björklund är pojkarnas antipluggkultur delvis orsaken till skillnaderna.

Sanningen är dock en annan. Nämligen att pojkarnas låga betyg delvis bottnar i betygsdiskriminering. I OECD:s studie Pisa och i IEA:s studie Timss jämfördes åren 2000–2003 de svenska elevernas kunskaper på internationell nivå. Resultatet påvisade att svenska pojkar presterade bättre än svenska flickor i ämnen som ”naturvetenskapligt kunnande”, matematik, fysik, kemi, miljökunskap och geovetenskap. När betygen sedermera delades ut, var flickornas betyg högre än pojkarnas i matematik och de naturvetenskapliga ämnena.

Annons
Annons
Annons
Annons