Skolan förbättras med konkurrens

Konkurrensen från friskolor gör de kommunala skolorna bättre. Men trots det är kvaliteten på de kommunala skolorna inte lika hög som på friskolorna. Det visar en rapport från Skolverket som presenteras i dag.

Under strecket
Publicerad
Annons

I den färska undersökningen har Skolverket jämfört 1 035 kommunala och 54 fristående grundskolor med varandra.
Skolornas effektivitet mäts utifrån elevernas genomsnittliga meritvärden (medelbetyg), andel elever med fullständiga betyg samt hur stor andel elever som börjar på ett nationellt program på gymnasieskolan direkt efter grundskolan.

Undersökningen visar inte bara att friskolorna är effektivare än kommunala skolor, den visar också att skillnaderna inte beror på hur stora resurser skolorna har.
Jesper Antelius, undervisningsråd på Skolverket och en av rapportens författare, pekar på flera möjliga orsaker: Friskolorna har högre krav på sig att hålla budget medan kommunala skolor har mer spelutrymme och kan klara mindre budgetunderskott någon gång ibland. Dessutom behöver friskolorna inte ha samma beredskap för eventuellt tillkommande elever.
– Men elevsammansättningen är den största enskilda faktorn. Friskolorna har en positiv selektion av elever, deras föräldrar har högre utbildning och eleverna är mer studiemotiverade, säger han.
Men inte nog med att friskolornas elever presterar bättre, friskolorna tycks dessutom ha en positiv inverkan på de kommunala skolorna.
– Skolor som ligger i kommuner där en stor andel av eleverna går i friskolor är mer effektiva än andra skolor. Konkurrensen från friskolor leder till effektivare användning av de resurser som finns, konkurrensen tycks också skapa nya effektiva pedagogiska metoder och på så sätt öka kvaliteten på undervisningen, säger Jesper Antelius.

Annons
Annons
Annons