”Skolan följer inte lagen för elever med autism”

En färsk enkät från Autism- och aspergerförbundet visar med all tydlighet att skollagen inte följs och att dagens skolsystem ”tillåter” att elever hamnar utanför år efter år. När ska de fina orden om jämlikhet och delaktighet bli verklighet i vardagen också för elever med autism? Den frågan ställer Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson.

Publicerad
Fredrik Sandberg/TT
Foto: Fredrik Sandberg/TT
Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson

Anne Lönnermark och Nicklas Mårtensson

Foto: Privat
Annons

Vår färska skolenkät bekräftar den sorgliga bild av situationen för elever med autism i skolan som vi fått via många kanaler. Enkäten som publiceras idag har gjorts tillsammans med Demoskop och har besvarats av 1799 personer. 46 procent svarade att deras barn har varit frånvarande till följd av brister i skolsituationen. En femtedel svarade att deras barn hade varit frånvarande i mer än tre veckor i sträck under det senaste läsåret. De vanligaste orsakerna som angavs var bristande autismkompetens hos personalen och bristande anpassning av skolmiljön.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons