Annons

Per Gudmundson:Skolan en nationell katastrof

Under strecket
Publicerad

Mexiko. Chile. Det är tydligen de länderna som vi ska jämföra oss med numera. De två är nämligen de enda OECD-länderna som uppvisar signifikant sämre skolresultat än Sverige. Det visade den stora och mycket respekterade Pisa-undersökningen som presenterades i går. Sverige rasar i alla tre ämnen som mätts – läsförståelse, naturvetenskap och matematik – och ligger betydligt under genomsnittet i OECD. Den senaste mätningen gjordes 2009. Sedan dess har Sveriges redan nedåtgående trend, som påbörjades i början av 2000-talet, ytterligare accelererat. Resultaten av Pisa är inga avvikelser. De bekräftar samma bild av utvecklingen som givits av TIMSS- och PIRLS-mätningarna.

Pisa pekar på några av nedgångens olika faktorer. Pojkars resultat blir allt sämre, medan flickornas faller mindre påtagligt. För tio år sedan hade pojkarna ett försprång i matematik, till exempel, men nu har pojkarna avgjort sämre resultat än flickorna. Det är främst de lågpresterande elevernas resultat som förvärras – elever går från under medel till gruppen med sämst resultat. I den faktor som kanske spelar mest roll för övrig inlärning – läsförståelse – är Sverige det OECD-land som har tappat mest sedan 2000.

Annons
Annons
Annons