Annons

”Skolan bör vara fri från ensidig religiös påverkan”

Ulf Gustafsson och Patrik Lindenfors
Ulf Gustafsson och Patrik Lindenfors Foto: Humanisterna
Under strecket
Publicerad

REPLIK | RELIGIÖSA FRISKOLOR

Sveriges kristna råd talar sig varm för religiösa skolor i det obligatoriska och skattefinansierade skolsystemet (SvD Debatt 13/3). Något annat kanske inte är att vänta, men vi hade trott Antje Jackelén och Svenska kyrkan kommit längre i att värna barns rättigheter.

Barn har egen religionsfrihet. De ska kunna ha, utöva, välja, byta och välja bort religiösa och sekulära livsåskådningar och andra övertygelser. Självklart påverkas barn av sina föräldrar i livsåskådningsfrågor, oftast på ett positivt sätt, men inte alltid.

Det är dock inte självklart att föräldrar ska få använda det obligatoriska svenska skolsystemet för att påverka sina barn med den religion eller livsåskådning föräldrarna föredrar. Däremot är det föräldrars självklara rätt att kunna se till att deras barn besöker till exempel kristna söndagsskolor eller koranskolor vid sidan om det allmänna skolsystemet.

Sveriges kristna råd talar ofta om värdet av religionsdialog. Detta uppnås när människor med olika religiös åskådning möts och lär av varandra. Den svenska skolan skulle kunna vara ett forum för sådan religionsdialog, där barn med olika bakgrund möts och lär av varandra.

Annons
Annons

Men detta vill man inte. Istället ska barn till kristna föräldrar sättas i kristna skolor och barn till muslimska föräldrar sättas i muslimska skolor. Det är inget som främjar religionsdialog.

I religiösa friskolor segregeras barn med olika bakgrund per definition. Det är det som är hela poängen med dessa skolor. Den ensidiga religiösa påverkan är dessa skolors särart.

Barn ska dock ha rätt att finna och uttrycka sin egen livsåskådning, men också rätten att inte behöva delta i någon form av konfessionella inslag som det inte vill medverka i. Ingen kan tro att denna rätt beaktas fullt ut när skolor anger i sina egna styrdokumentet att de har morgonbön, koransamlingar och ber bordsbön.

Istället behövs en gemensam skola för barn med olika livsåskådningsbakgrund. Sveriges kristna råd har rätt i att detta inte är ett neutralt forum. En sådan skola är för demokrati, för pluralism, och för barnens religionsfrihet.

Den pluralistiska inriktningen behövs speciellt för barn som växer upp i slutna religiösa rörelser eller med auktoritära och kontrollerande föräldrar. Dessa behöver ett andningshål för att bilda sig en egen uppfattning. Undanhåll dem inte detta.

Det är barnens rättigheter som ska stå i centrum i skolan, inte föräldrarnas.

Ulf Gustafsson
förbundssekreterare Humanisterna

Patrik Lindenfors
styrelseledamot Humanisterna

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons