”Skolan bör lyfta fram industrins roll”

Foto: Yvonne Åsell

Dagens unga behöver komma när­mare industrierna och få ökad kunskap och insikt om indu­strins betydelse. Därför har vi tagit initiativ till Hej Indu­strin! för de yngre i storstaden, skriver vd:arna för 13 arbetsgivarorganisationer inom industrin.

Publicerad
Annons

Industrin är livsviktig för Sverige. Våra medlemmar bidrar till en femtedel av Sveriges samlade bruttonationalprodukt. Det mot­svarar nästan hela den offentligt finansierade väl­färden. Nästan en miljon svenska arbets­tagare får sin dagliga försörjning från industrin. Varje jobb i industrin ger dessutom tre ytter­ligare arbetstillfällen. Industrins framgångar är även avgörande för att tjänstesektorn ska fortsätta att växa.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons