Annons

Skolan behöver mer statlig styrning

NY SKOLMODELL Vi kan inte låta skolor misslyckas år efter år. Lärarnas Riksförbund tar därför nu fram ett förslag till ett nytt statligt finansieringssystem, baserat på en nationell skolpeng. Pengarna ska gå till undervisning och kraven vara tydliga. De skolor som inte når målen får Skolverket ta över, skriver förbundsordföranden Metta Fjelkner.

Under strecket
Publicerad

Svensk skola behöver en ny finansiering och styrning. Det blev än tydligare när Skolverket nyligen presenterade en rapport om orsakerna till sviktande kunskapsresultat i svensk grundskola. Där framgår att kommunaliseringen av skolan är en viktig orsak till tappet.

Det är inte rimligt att kommunerna fortsätter välja i hur stor utsträckning skolan skall prioriteras. Jag välkomnar därför att Folkpartiets partistyrelse inför sitt landsmöte säger att man vill att staten återtar ansvaret för skolan. Men ett sådant förslag måste fyllas med konkret innehåll.

Annons
Annons
Annons