Skolan behöver disciplin

Under strecket
Publicerad
Annons

Skolan behöver inte större resurser i första hand. Regeringen och de etablerade partiernas medicin för att råda bot på skolans problem blir nästan alltid detsamma.
”Vi måste ge skolan större resurser”, det vill säga ge mer pengar och tillsätta en utredning för att reda ut problemen i skolan. Samtidigt har man med ständigt nya regler begränsat lärarnas möjlighet att hålla disciplin i skolan. Under mer än 30 år har man envist hållit fast vid detta koncept, medan problemen hela tiden har vuxit.

Ständiga omorganisationer har skapat fler problem än de har löst. Lärarkåren har fått bära hundhuvudet för att inkompetenta politiker skall få experimentera efter eget huvud. Politiken har styrts mer av hjärta än av hjärna. F d skolministern Ingegerd Wärnersson hävdade att disciplin är till för militären och inte för skolan. Det säger nästan allt om kompetenskraven vid politiska tillsättningar. Man tycks inte vilja förstå, att möjligheten för lärarna att hålla lugn och disciplin i klassrummen är en förutsättning för
all inlärning.
Genom att utbildning blivit en rättighet i stället för en förmån, har man undergrävt lärarnas auktoritet, och man har definitivt fått en sämre skola. Undfallenhet gentemot störande element har skapat ett förfärande klimat i den svenska skolan.
Lärare, som misshandlas av elever, hot och skadegörelse som inte leder till någon åtgärd ger en bild av en skola, som inte längre kan klara sin grundläggande uppgift, det vill säga att fostra ungdomen till goda medborgare. Länsrättens åthutning åt den rektor som avstängde en elev, som mordhotat andra elever är en signal, som är ännu ett sätt att undergräva skolans auktoritet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons