Annons

”Skolan är inte lämplig som marknad”

Skolans centrala uppgift försvåras när den fragmentiseras genom de vinstsyftande skolkoncernernas fortgående expansion. Det skriver Boel Vallgårda och Johan Enfeldt i en slutreplik.

Under strecket
Publicerad

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas Riksförbund har som huvudinvändning i en replik mot vårt debattinlägg 2/3 att vi diskuterar hur pengarna fördelas (”fixeringen vid resurser”) istället för hur pengarna används. Visst hade vi kunnat diskutera om det är rimligt att friskolekoncernerna använder pengarna för att plocka ut miljonvinster istället för att satsa på en högre kvalitet på sina skolor så att fler elever lyckades bättre.

Men vår rapport är skriven med anledning av den snart färdiga statliga utredningen ”Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning”. Den har i uppdrag att komma med förslag inom området likvärdighet och resurstilldelning, inte hur pengarna används.

Annons
Annons
Annons