Annons

Skogsstyrelsen: Rättsläget är oklart

Replik från Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen.
Replik från Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen. Foto: Veronika Lax
Under strecket
Publicerad

Nyligen kom domen i den första insatsen (mark- och miljödomstolen) när det gäller fem fall där skogsägare begärt ersättning för att de nekats att avverka i fjällnära skog. Företrädare för LRF undrar på SvD Debatt (29/1) varför frågan har behövt gå genom en rättslig process där skogsägarna stämt staten för att få ersättning.

Att behöva gå till domstol i ett ärende är givetvis inget vi tar lättvindigt utan noggranna överväganden och det är beklagligt att det dragit ut på tiden. Anledningarna i det här fallet är flera. Lagstiftningen som rör de här frågorna är otydlig och det saknas rättspraxis på området. Inte heller har förarbetena till bestämmelserna kunnat ge något tydligt svar. Skogsstyrelsen har ännu inte bestämt om domarna ska överklagas.

Annons
Annons
Annons