Annons

”Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten”

Sveriges unika ägandemix – där hälften av skogsmarken ägs av enskilda, en fjärdedel av skogsbolag och resten är offentligt ägt – har starkt har bidragit till att det svenska skogsbruket ur ett internationellt perspektiv i de flesta avseenden är ett föredöme, skriver Herman Sundqvist, generaldirektör för Skogsstyrelsen, i en replik.

Publicerad
Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen
Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen Foto: Veronika Lax

Låt mig göra det klart en gång för alla: Skogsstyrelsen ifrågasätter inte äganderätten. Skogsstyrelsen misstror inte Sveriges skogsägare. Vi ser inte enskilda skogsägare som ett hinder för statlig styrning. Tvärtom.

Herman Sundqvist, generaldirektör Skogsstyrelsen

Foto: Veronika Lax Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons