Annons

Skogsbruket behöver reformeras i grunden

Om plantageskogsbruket får fortsätta kommer stora delar av resterande skogslandskap att även det bli artfattiga tall monokulturer, skriver Stig-Olof Holm.
Om plantageskogsbruket får fortsätta kommer stora delar av resterande skogslandskap att även det bli artfattiga tall monokulturer, skriver Stig-Olof Holm. Foto: STIG-OLOF HOLM
Under strecket
Publicerad

Linda Eriksson, Skogsindustrierna, kommenterar på Brännpunkt
21/1 ett tidigare inlägg av undertecknad. Eriksson håller inte med mig om att skogsbruket skulle utgöra det största miljöhotet i Sverige. Men definierar man hot mot miljön som orsaker till att växter och djur hotas av utrotning så är det faktiskt skogsbruket som utgör det största hotet. Det är bland annat av den anledningen som riksdagen bör besluta om en justering av skogsvårdslagens §6 så att skogsbolagen tvingas upphöra med den nuvarande systematiska omvandlingen av vanliga skogar till barrträdsmonokulturer.

Genom anläggning av barrträdsplantager utestängs många organismer. Exempelvis visar en studie av 61 skogar i Mellansverige att det behövs cirka 30 procent lövträd för att undvika att merparten av fågelfaunan ska slås ut. Enligt FSC standarden för skogsbruk behöver endast 5 procent av träden vara lövträd. Dagens skogsbruk hotar således förekomsten av fåglar.

Annons
Annons
Annons