X
Annons
X

”Skogsbolagen slår ut den nordsvenska naturen”

Ersätter man en vanlig skog med rader av enbart tall i samma ålder så går en stor del av den biologiska mångfalden förlorad. Det skriver Stig-Olof Holm i en slutreplik.

Läs mer om Skogsdebatten
Ett hygge samt planterade tallar längre bak. Bilden är tagen under 2017 några mil norr om Umeå.
Ett hygge samt planterade tallar längre bak. Bilden är tagen under 2017 några mil norr om Umeå. Foto: Stig-Olof Holm

Olof Johansson, skogspolitisk chef vid Sveaskog, skriver i en replik om det nordsvenska skogsbruket att svenska trädmonokulturer inte kan liknas vid trädplantager på södra halvklotet. Han har rätt i detta när det gäller gödsling och giftbesprutning, det sker inte i de svenska plantagerna. Men han har fel i att biologisk mångfald och ekosystemtjänster skulle förekomma i samma utsträckning i plantagerna som i skogarna. Ersätter man en vanlig skog, där det tidigare fanns olika träd, granar, björkar, aspar, rönnar, sälgar, tallar, med rader av enbart tall i samma ålder, går en stor del av den biologiska mångfalden förlorad. Johansson menar att om man sparar några dungar skog, samt bevarar skogsremsor längs myrar och vattendrag, skulle detta kompensera förlusterna av biologisk mångfald. Det kan ge ett visst bidrag, men merparten slås ut när det resterande landskapet, 80–90 procent, bort mot horisonten överförs till tallplantage. I södra Sverige etableras i stället granplantager, dessa utgör dock ofta enbart mindre delar av landskapet. Kanske bör en regel inrättas om hur stor procent av skogen som får överföras till virkesåker.

Ett hygge samt planterade tallar längre bak. Bilden är tagen under 2017 några mil norr om Umeå.

Foto: Stig-Olof Holm Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X