”Skogsägare straffas för höga naturvärden”

För att återupprätta förtroendet bland skogsägare behövs det en tydlig signal om att dagens tillämpning av artskyddsförordningen är felaktig. Därför bör det införas ett ett tillfälligt stopp för alla nuvarande och nya artskyddsärenden till dess att en ny lagstiftning är på plats. Det skriver Lena Ek, ordförande för skogsägarföreningen Södra.

Under strecket
Publicerad
Hur ska investeringar i naturvård på skogsfastigheten se ut om risken är överhängande att marken i princip konfiskeras om naturvärdena blir för höga? Det frågar Lena Ek, Södra.

Hur ska investeringar i naturvård på skogsfastigheten se ut om risken är överhängande att marken i princip konfiskeras om naturvärdena blir för höga? Det frågar Lena Ek, Södra.

Foto: Ola Kjelbye/Södra skogsägarna, Anders Wiklund/TT
Annons

För snart tre år sedan gjorde Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen gemensam sak och begärde en utredning av artskyddsförordningen. Bristerna bestod i, och består fortfarande i, att lagstiftningen och tillämpningen varken är förutsebar, rättssäker eller effektiv för verksamhetsutövare och myndigheter.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons