Annons

Skogen skövlas utan ansvar

OSKYDDAT I Sverige har skogsbrukets paroll varit frihet under ansvar. Detta fungerar inte längre. Vi vill nu berätta för omvärlden om de skräckexempel på skövling som pågår i Sverige, skriver Mikael Karlsson och Malin Sahlin på Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

Den svenska modellen för skogen har misslyckats. Den slutsatsen drar vi idag i en ny rapport som granskar hur skogspolitikens svagheter och skogsnäringens jakt på råvaror sargar livet i skogen.

I ett skogsbruk med frihet under ansvar som paroll, har det blivit för mycket frihet och alltför lite ansvar. Skogsägare deltar i certifieringssystem och avsätter växande skog frivilligt. Det är bra, men varken lagstiftningen eller certifieringens standard följs och kunskapen om de frivilliga avsättningarnas kvalitet är dålig. Samtidigt sänker regeringen anslagen till naturvård i skogen och öppnar för ökad intensitet.

Annons
Annons
Annons